Archiproject

Budynki użyteczności publicznej

Przykładowe projekty:

1. Projekt budowlany i Koncepcja przebudowy budynku usługowo-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego – hostel, wraz z dobudową altany przeznaczonej na pobyt ludzi (jako uzupełnienie funkcji hostelu), ul. Chmielna w Warszawie.


2. Koncepcja projektowa pensjonatu z lokalem gastronomicznym oraz budynkiem mieszkalnym w Czersku pod Warszawą.


3. Projekty budowlane i wykonawcze lokali PZU SA i PZU Życie SA, na terenie całej Polski.


4. Modernizacja Dworca kolejowego w Lesznie.


5. Modernizacja Dworca kolejowego w Myszkowie.


6. Koncepcja renowacji i restauracji budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego – hotel, wraz z dobudową nowego budynku hotelu i budynków mu towarzyszących, ul. Chmielna w Warszawie.