Archiproject

Oferta

Usługi:

 • analizy Warunków Zabudowy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • inwentaryzacje uproszczone na potrzeby ustanowienia samodzielności lokali,
 • koncepcje architektoniczne,
 • projekty zagospodarowania terenów,
 • projekty architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze,
 • projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • termomodernizacje,
 • dokumentacje dla obiektów zabytkowych,
 • legalizacje samowoli budowlanych,
 • współpracujemy z kierownikami budów, inspektorami nadzoru, technologami, geodetami, geologami, rzeczoznawcami do spraw p.poż oraz spraw sanitarnych,
 • prowadzimy nadzory autorskie,
 • wykonujemy adaptacje projektów gotowych

Uwagi do adaptacji projektów gotowych:

1. Istotne zmiany w projektach gotowych:

Nie dokonujemy istotnych zmian w projektach gotowych, którymi są: zmiana kąta nachylenia dachu, podniesienie ścianki kolankowej, zmiana zewnętrznych wymiarów budynku, zmiana technologii budowy domu. Wymienione powyżej zmiany wymagają modyfikacji istotnych elementów konstrukcyjnych budynku. Często wiążą się z koniecznością sprawdzenia wytrzymałości i nośności konstrukcji, izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, takich jak obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, dach i podłogę na gruncie, izolacji przeciwwilgociowej oraz przeprojektowania elementów konstrukcji głównej domu. Tego rodzaju zmiany powodują konieczność przygotowania projektu od nowa, a to wiąże się ze znacznymi kosztami adaptacji.

2. Czas realizacji:

W przypadku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do adaptacji projektu gotowego, czas realizacji usługi wynosi około 7 dni.

Zapraszamy!