Archiproject

Oferta

Usługi:

 • analizy Warunków Zabudowy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • inwentaryzacje uproszczone na potrzeby wydzielenia lokali,
 • koncepcje architektoniczne,
 • projekty zagospodarowania terenów,
 • projekty architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze,
 • projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących,
 • adaptacje projektów typowych,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • termomodernizacje,
 • dokumentacje dla obiektów zabytkowych,
 • legalizacja samowoli budowlanych,

 

Zapraszamy!