Archiproject

Projekty indywidualne

Cennik usług architektonicznych reguluje Regulamin Honorariów Architekta uchwalony przez Izbę Architektów RP


Projekt indywidualny to dobre rozwiązanie dla Inwestorów, którzy:

 • stawiają na dedykowane rozwiązania, skrojone dokładnie na miarę swoich
  potrzeb i oczekiwań;
 • cenią oryginalność i niepowtarzalność;
 • szukają kompromisu między spełnieniem marzeń a kosztami;
 • mają wizję swojego wymarzonego domu i chcą ją przenieść na papier
  lub szukają kogoś, kto zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązania;
 • są posiadaczami trudnej działki – wąskiej, o specyficznym ukształtowaniu
  lub warunkach gruntowych;
 • szukają budynku ciepłego, wygodnego i ekonomicznego w eksploatacji.

 

Zasady współpracy nad projektem indywidualnym

W zależności od formy projektu budowlanego ich zakres ulega modyfikacjom. Wszystkie opracowania projektowe ( inwentaryzacje, przebudowy, rozbudowy, projekty od podstaw) podlegają indywidualnej wycenie, na podstawie rozmów z inwestorem oraz dostarczonych materiałów wyjściowych.

 

Etap I – ustalenia wstępne.

Informacje, które będą nam niezbędne do projektowania to:

• mapa sytuacyjno wysokościową do celów opiniodawczych,

• wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,

• opis funkcji ze spisem pomieszczeń i sugestią metrażu,

• opis rozwiązań materiałowych i technologicznych (sugestie/preferencje),

• przykłady budynków, które są w preferowanym stylu.

Na tym etapie przygotowujemy wycenę pracy i przedstawiamy wzór umowy. Do opracowywania koncepcji przystępujemy po wpłaceniu 30% zaliczki.

 

Etap II – opracowanie koncepcji.

Koncepcja jest opracowaniem wspólnym architektów i inwestorów. Trudno jest podać czas takiego opracowania. Wszystko zależy od wspólnych ustaleń.

 

Etap III – opracowanie projektu budowlanego.

Projekt budowlany jest opracowaniem wielobranżowym. Podstawowymi branżami, które wchodzą w jego skład są: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.

Zapłata końcowa 70% wynagrodzenia następuje przy odbiorze gotowej dokumentacji.

 

Zapraszamy do współpracy.